Sök styrelseledamöter i Styrelsekrafts databas

Tidigare erfarenhet av styrelseuppdrag
Namn
Län
Bransch
Kompetens
Utbildningsbakgrund (fritext)
Yrkesbakgrund (fritext)

Styrelsens sammansättning ska spegla företagets målbild på några års sikt och varje ledamot i en styrelse bör tillföra något specifikt. Om ni hittar någon i cv-databasen som uppfyller era önskemål fyller ni i fälten ”Kontakta mig”. Då går ett mail till den personen som därefter kontaktar er.

Allmänt - När ni söker i databasen så börja med att söka efter era kriterier. Får ni inte tillräckligt bra sökresultat så minska antalet kriterier för att få bättre träfflista.

Tidigare erfarenhet av styrelseuppdrag – Skall kryssas i om det är ett krav.

Namn – Sök efter del av, eller hela namnet.

Län – Kryssas i om ni önskar att den ni söker skall bo i ett speciellt län eller angränsande län

Bransch – Välj om önskemål av specifik branscherfarenhet finns. Man kan välja flera men ju fler man väljer desto färre matchningar blir det.

Kompetens – Söker ni någon med speciell kompetens så väljer man här.

Utbildningsbakgrund –Detta är ett fritextfält. Den söker efter matchningar i upplagda CV. Exempelvis Civilekonom, Handels m.m

Yrkesbakgrund – Detta är ett fritextfält. Den söker efter matchningar i upplagd CV. Exempelvis företag, titlar m.m.

Styrelsekrafts CV-databas är en kostnadsfri tjänst som tillhandahålls av Almi Företagspartner.

If you see this the webpage is running in Quirksmode